Szöveg

 

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

gátéri Fehér-tó

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Gátéri Települési Értéktár Bizottság

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111, Gátér, Petőfi u. 16.

Telefonszám: 06/76-426-220

E-mail cím:gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

A nemzeti érték megnevezése: A gátéri Fehér-tó

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
X természeti környezet  turizmus és vendéglátás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Gátér, külterület – 420 ha

  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési tájegységi X megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Területe: 667 ha, ebből 420 ha Gátér közigazgatási területéhez tartozik.

Védettségi szintje: nagyrészt törvény erejénél fogva (ex lege) országos jelentőségű védett szikes tó. Része a Natura 2000 hálózatnak . A terület többsége állami tulajdon, kijelölt vagyonkezelő a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (617 ha), kisebb részben ATIVIZIG (csatornák egy része), valamint kevés önkormányzati tulajdon illetve kevés magántulajdon.

A Fehér-tó eredetileg ún. fehér vizű szikes tó volt, amelyet a 20. században a vízrendezések, mezőgazdálkodás alaposan átalakított. Az egykori fehér vizű szikes jellege mára csak nyomokban észlelhető. A terület a legdurvább beavatkozást a Félegyházi-vízfolyás kialakításával szenvedte el, amely csatornát a tó medrén keresztül vezették át, és sokáig tisztítatlan, majd tisztított szennyvizet, Kiskunfélegyháza városi vizeit vezette a tómederbe. Ennek ellenére a tóban sok hal élt. (Az én kiskirályságom – Egy tiszai halász élete, Bitó János halászmester visszaemlékezése). A szikes tavakra jellemző a nagy vízdinamika: szinte minden évben más-más vízállás van a mederben, lehet csont száraz, de akár méternél mélyebb is. A gyakori magas víz – kiszáradás egy sajátságos élőhelyet hozott létre, mely élőhelyeknek mára sajnos csak a töredéke található. Igazi, mesterséges befolyástól mentes szikes tó ma Magyarországon alig találhat. A védelem célja, hogy amennyire ezt a lehetőségek megengedik, visszaállítsuk a tó szikes jellegét.

Természeti értékei:

Megemlítendő a még megtalálható szikes tavakra, területekre jellemző növénytársulás, életközösség. Sajnos – ez mára már egyértelműen kiderült – a szikes tavak, mint élőhelyek, életközösségek a legsérülékenyebbek közé tartoznak. Ezért minden egyes fennmaradt elemüket kiemelt természeti értéknek kell tekinteni.

Mint minden alföldi szikes tó, a Fehér-tó is jelentős szerepet töltött és tölt be ma is a madárvonulásban. Tavasszal, de főleg ősszel igen nagy számban vonulnak át itt vadlúd s réce fajok, bíbicek, s egyéb parti madarak. A madármozgás jelentősen függ a terület kezelésétől illetve a vízállástól.

A terület kiemelkedően fontos egyes vonuló, telelő madárfajok számára. Nagyon látványos, nagy tömegben ősszel, tavasszal vonuló fajok pl. a nagy lilik (6000-8000 példány), nyári lúd (1000-4000 példány, fészkelő faj is), tőkés réce (2000-3000 példány), néha a daru (akár 5000 éjszakázó is, de általában néhány száz). Tavasszal főleg a vonuló parti madarak számára jelent fontos táplálkozó és pihenő helyet. Ilyenkor több ezres csapatok gyűlhetnek össze. Pl. nagy goda 1000-5000, nagy póli 500-1500, sárszalonka 50-100, pajzsos cankó 3000-5000, füstös cankó 500-1000, réti cankó 1000-1500, bíbic 1000-3000.

Fészkelésben is fontos élőhely. A területen az elmúlt 10 évben legalább 170 madárfaj fordult elő, távolabbi éveket is figyelembe véve ez a szám 200 felett van. A terület madarász, természetvédő szemmel a hetvenes években lett „felfedezve”, de aktív biotika adatgyűjtés csak a kilencvenes évektől volt.

Egyéb védett állatfajok a területen: vidra( nemzetközileg is kiemelt faj), mocsári teknős, vízisikló, dunai és pettyes gőte, béka fajok, réti csík. A Gátéri Fehér-tó kezelésénél a természetesség a fő célpont. Erre a legalkalmasabb a legeltetés, kismértékben kaszálás. Mindkettőt nagyban befolyásolja az „évjárat”: aszály avagy a víz.

A terület védett növényfajai: tarka sáfrány, mocsári kosbor, agárkosbor, őszi füzértekercs, poloskaszagú kosbor, erdélyi útifű

  1. Indoklás a települési és a megyei értéktárba történő felvétel mellett

Településünk számára mindenképpen értékes, sőt különleges értékeket hordozó természeti területnek számít. Lehetőséget biztosít a gyermekeknek, fiataloknak a természet szépségeinek, értékeinek közvetlen megfigyelésére. Mivel a falu belterületétől nem messze található, akár gyalogtúrával egybekötött madárlesre is lehetőséget ad. Napjaink számítógép és elektronika által uralt, mozgásszegény világában érdekes, tudásban és élményekben gazdag, természetközeli élmény lehetőségét kínálja az erre fogékony embereknek. Néhány évvel ezelőtt itt rendezték meg az országos ornitológiai tábort, amely szintén ennek a területnek az érdekességét, értékességét igazolja. A természet megfigyelése, megértése, a természet törvényeinek tiszteletben tartása az emberek életében egyre sürgetőbb feladat. Erre nevelni már a gyermekkor kezdetétől kellene, hogy minél ökotudatosabb, a természet iránti felelősséggel bíró és cselekvő felnőtt váljon belőlük.

A gátéri Fehér-tó települési értéktárba történő felvétele mindenképpen olyan lehetőség, amely ráirányítja a figyelmet ennek a közelünkben lévő természeti különlegességnek a megbecsülésére, saját személyes és közösségi fejlődésünk érdekében történő kihasználására.

Ezen értékein túl a Fehér-tó a területén kialakított tanösvény segítségével bekapcsolható lenne a megye turisztikai útvonalába. Rövid távú terveink között szerepel továbbá erdei iskola, illetve természetvédelmi nyári táborok megszervezése, amelyek szintén túlmutatnak majd községünk határain. Némi kis marketing tevékenység ráfordításával a gátéri Fehér-tó az egész megye büszkesége, és értékteremtő adottsága lehet.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
  • Madárparadicsom lehet újra : Elkészültek a Fehér-tó rehabilitációjának tervei / Vajda Piroska

IN: Petőfi népe. – 68. évf. 259. sz. ( 2013. nov. 7. csütörtök ), p. 2.

Kivonat

Vélemény, hozzászólás?