Szöveg

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

gátéri Kismakkos Néptánc Együttes

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Gátéri Települési Értéktár Bizottság
 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111, Gátér, Petőfi u. 16.

Telefonszám: 06/76-426-220

E-mail cím:gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 1. A nemzeti érték megnevezése: Kismakkos Néptánc Együttes
 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 6111, Gátér, Petőfi S. u. 25.
 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési X tájegységi X megyei  külhoni magyarság
 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az együttes 1994 októberében, az alig 1000 fős Gátéron, a hagyományos szüreti felvonulás kapcsán a falu ifjúságának aktív részvételével alakult, Kismakkos Néptáncegyüttes néven. 25 középiskolás, főiskolás vagy már dolgozó fiatal döntött úgy, hogy a faluban elérhető szűk kulturális lehetőségek számát saját erejükből bővítik, és tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítanak saját maguk, és más érdeklődők számára. A lelkes munka meghozta eredményét, és már 1995 tavaszán megrendezhették a Tavaszköszöntőt, a falu első olyan közösségépítő kulturális rendezvényét, amely azóta is töretlen sikerrel kovácsolja össze a helyi közösséget és a távolabbról érkező néptáncosokat. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország több településéről, de határainkon túlról is megfordultak már Gátéron a népzene, néptánc elkötelezett művelői.

Az eltelt húsz év alatt az együttes számos tájegység tánckultúrájával ismerkedett meg, a határainkon belüli és kívüli területek hagyományaival egyaránt. Nagy gondot fordítottak arra, hogy szinte minden tájegység táncának bemutatásához autentikus viseletet is beszerezzenek, a kulturális hűség biztosítása érdekében. Oktatóik között szerepelt Balogh Ildikó örökös aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere, és Fantoly Gyula, a népművészet ifjú mestere is. Szakmai tudásukat a neves oktatókon kívül eredeti, archív táncfelvételek tanulmányozásával is gyarapították, sőt rendszeresen részt vettek erdélyi néptáncos oktató táborokban is.

A Kismakkos néptáncegyüttes tevékenységének egyedi jellemzői:

Már a kezdetektől nagy figyelmet fordított az együttes a helyi gyermek és ifjúsági korosztály fejlesztésére. Szinte az első évtől útjára indult az utánpótlás csoport is, általános iskolás résztvevőkkel. Az akkori utánpótlás tagjai közül került ki a csoport jelenlegi vezetője, Jánosi Ágnes. A gátéri gyerekek számára mindig folyamatos volt a csatlakozási lehetőség, és a csoport népszerűségét bizonyítja, hogy több generáció felnőtt már a Kismakkos keretei között. A csoportban a fiatalok megtapasztalhatják a közös munka és a közös ünneplés élményét, amelyre programjaik megrendezésével törekednek: rendszeresen megemlékeznek jeles ünnepeinkről, a gátéri gyermekek és fiatalok részére táncházakat, kézműves foglalkozásokat tartanak, közös programokat szerveznek. Kiemelten fontosnak tartják a helyi közösség összetartását, a közös élmények és sikerek megélését. 2005 augusztusában elsőként vehették át az együttes a helyi önkormányzat által alapított „Gátér Községért” díjat. Ettől az évtől kezdve működik a csoport egyesületi keretek között.

2007-ben indult útjára a nagy sikerű „Kismakkos az Ifjúságért” programsorozat, amelynek keretében minden évben változatos közösségi programokat rendeztek meg (Március 15-i fáklyás felvonulás, Húsvétváró délután, Tavaszköszöntő, Májusi forgatag, Gyermek Néptáncgála, Kismakkos Kupa, Karácsonyi délután). A legbüszkébbek talán az emberi kapcsolataikra. Csoporton belül életre szóló, igaz barátságok szövődtek, és a felnövő gyerekeikben visszaigazolást látnak az értékrendjük helyénvalóságára.

A Kismakkos Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjainak elért eredményei:

A felnőttek csoportja nem vett részt minősítő versenyeken, így ők semmilyen minősítéssel sem rendelkeznek. De az utánpótlás csoportokat rendszereses indítják a megye versenyein, ahonnan az alábbi eredményeket hozták haza:

2010. Kiskunmajsán a Megyei meghívásos néptánc minősítő versenyen az ifjúsági csoport kalocsai tánca – arany minősítést szerzett.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Kismakkos Néptáncegyüttes 20 éve része községünk életének. A magyarság tánckultúrájának, népdalkincsének, népi viseleteinek továbbadása mellett még sok más pozitív szerepet is betöltenek Gátér életében. Szinte megalakulásuk óta nagy gondot fordítanak a helyi ifjúság nevelésére, közösséggé kovácsolására. Óvodásoktól a felnőttekig a Kismakkos „szárnyai alatt” sok-sok közösségi élményben van részük az érdeklődőknek. A tánctanuláson, népdaléneklésen és hangszerbemutatókon túl kézműves foglalkozások, szalonnasütések, jeles napokhoz – ünnepekhez kapcsolódó műsorok szervezésével erősítik a közösséget. A gyermekeken kívül pedig megérintik a szülőket, nagyszülőket is, akik szintén aktív részeseivé válnak a közösségi alkalmaknak. A nagyszülők viseleteket hímeznek, varrnak, a szülők süteményeket sütnek vagy szabadtéri színpadot építenek, de a fellépésekre is szívesen elkísérik, elszállítják a csoport tagjait.

Ugyancsak a Kismakkos tevékenységének köszönhető, hogy Gátér neve ismertté vált az erdélyi Nagygalambfalván, az ausztriai Hollensteinben, az olaszországi Udinében, és számos hazai településen a Balaton-felvidéktől Nyíregyházáig. Ezeknek a kapcsolatoknak a többsége ma is élő, remek lehetőséget biztosít a községünk turisztikai jövőjének fejlődésében. A Kismakkos hagyományos éves rendezvényei (Tavaszköszöntő, Gyermek néptáncgála, Kismakkos karácsony stb.) szintén népszerűek a környező településeken, sikerrel kacsolódnak a megyei rendezvényturizmus vonulatába.

Gátér község 2014. május 1-jén írt alá testvértelepülési megállapodást a vajdasági Martonos településsel. A két közösség közötti együttműködés egyik sarokpontja lehet a kulturális együttműködésen belül a tánchagyományok, népszokások közös felfedezése, eltanulása. A testvértelepülésünkkel való jó kapcsolat kialakítása, baráti közösségek létrejöttének kovásza lehet a Kismakkosban kialakult, és általuk képviselt közösségi szellem.

Úgy gondoljuk, hogy a Kismakkos Néptáncegyüttes tevékenysége olyan értéket képvisel, amelynek megőrzése, tevékenységük segítése az egész faluközösség érdeke. Ezen túlmenően lehetőség községünk számára a megye kulturális életébe való bekapcsolódásra. Ennek érdekében szeretnénk tevékenységüket helyi értékké, azon túl pedig megyei értékké is nyilvánítani.

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 • Tavaszköszöntő. Immár tizenkilencedik alkalommal rendezte meg a helyi Kismakkos Néptáncegyüttes tavaszköszöntő táncgáláját a hét végén Gátéron … : [Fotóhír] / V. P.IN: Petőfi népe. – 68. évf. 88. sz. ( 2013. ápr. 16. kedd ), p. 4.
 • Húszéves a Kismakkos : Ismét együtt köszöntik a tavaszt, húsz produkcióval / Vajda Piroska. – Fotó

IN: Petőfi népe. – 69. évf. 81. sz. ( 2014. ápr. 7. hétfő ), p. 5.

 • A tavaszt köszöntötte a Kismakkos Néptáncegyüttes | Trió Tv …

felegyhazitv.hu/?q=tavaszt-koszontotte-kismakkos-neptancegyuttes

 • Oklevéllel ismerték el munkájukat | Kultúra | Bács-Kiskun …

www.baon.hu/cikk/548351   2014. ápr. 14.

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://kismakkos.gportal.hu

Kivonat