Szöveg

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

 

Javaslat a

Szivák Lajos óragyűjteményének

települési értéktárba történő felvételéhez

 

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:                       Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím:     6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám:         06-76/426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése:

Szivák Lajos óragyűjteménye

  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

6111 Gátér, Petőfi Sándor u.148.

  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Szivák Lajos 1964 -ben született Gátéron. Azóta is itt él a családjával, feleségével és három gyermekével. Az órák iránti szenvedélye 2006-ban, egy kisteleki vásárban kezdődött. Ott látott meg egy fatokos faliórát, amely nagyon megtetszett neki. A következő vásárban is vett egy hasonlót, hogy legyen az előzőnek párja. Aztán ez így megy azóta is. Szenvedélyesen járja a vásárokat, keresi, kutatja a többségében orosz, Fantar nevű faliórákat. Jelenleg kb. 100-110 darabbal rendelkezik.

A vekkerek iránti gyűjtőszenvedélye később kezdődött. Csak mechanikus szerkezetű ébresztőket gyűjt, elektromos vagy elemes vekker nincs a gyűjteményében. Ezeket is vásárokon, bolhapiacokon szerzi be. Ha ideje engedi, szívesen bajlódik a gyűjteménye darabjaival, javítgatja őket. Jelenleg kb. 300 darabból áll a gyűjteménye, de a számuk folyamatosan növekszik.

Gyűjteményének vannak különleges darabjai is: például egy visszafelé járó és egy mesefigurás óra.

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Szivák Lajos 2006 óta gyűjti az órákat. A kezdetleges nézelődés gyűjtőszenvedéllyé alakult. Közel 100 faliórából és 300 vekker órából álló gyűjteménye van, melyet folyamatosan gyarapít. A töredékéből egy alkalommal már volt kiállítás a Faluházban. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ez a gyűjtemény egyedülálló községünkben, ezért mindenképpen méltó helye van a települési értéktárban.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)