Bevezető

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több szálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
(Babits Mihály)

Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük a Gátéri Települési Értéktár honlapján. Községünkben 2014 májusában kezdődött a helyi értékeket feltáró munka. Célunk a településünk hagyományainak, tárgyi-természeti javainak, szellemi javainak, termékeinek, tudás- és ismeretkincsének, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közbecsülésük növelése, és ezen keresztül a lokálpatriotizmus erősítése.

A legtöbb ember büszke a településére, az ott élő vagy onnan elszármazott ismert emberekre, szereti a tájat, ahol él, tiszteli mások teljesítményét, ősei örökségét, hagyományait. Ez a tudás, ismeret, büszkeség és érdeklődés azonban sok helyütt szunnyad. Nálunk is. Pedig az értékek feltárása, bemutatása és megőrzése záloga egy közösség megmaradásának.

Értékfeltáró munkánkban számítunk minden gátéri polgár véleményére, kezdeményezőkészségére, aktív cselekvésére. Hisszük, hogy ez a munka erősíti polgárainkban az önmagukért, a közvetlen környezetükért, az egész faluközösségért érzett felelősséget, és ez a felelősség a közösség megmaradásának, tovább élésének, fejlődésének motorja lesz.

Gátéri Települési Értéktár Bizottság