Szöveg

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

gátéri lovas postás

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Gátéri Települési Értéktár Bizottság

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111, Gátér, Petőfi u. 16.

Telefonszám: 06/76-426-220

E-mail cím:gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 1. A nemzeti érték megnevezés: A gátéri lovas postás
 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Gátér, Postahivatal
 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési X tájegységi X megyei  külhoni magyarság
 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Gátéron működik az ország egyetlen, egyben utolsó lovas postása.

A Magyar Posta 1962. augusztus 1-től vezette be a lovas kézbesítést a tanyás településeken. Mára ezt a szolgáltatást a legtöbb helyen felváltotta az utak szélére kihelyezett postaláda. Az egyetlen település az országban, ahol még a mai napig is működik a lovas postai szolgálat, Gátér község.

Kulik István, a Magyar Posta alkalmazottja 1987 óta tölti be ezt a tisztséget. A Gátérhoz tartozó tanyavilág mára már veszített a méretéből, de még így is 123 fő számára kell megoldania a postai kézbesítést, 78 km-es útvonalat kell járnia. A ló a saját tulajdona, amelyért a posta lótartási átalányt fizet, a kocsit pedig a Magyar Posta készíttette.

A ragadós, agyagos talajon, gödrös dűlőutakon – főleg esős időben – az egyetlen lehetőség a postás számára a tanyák megközelítéséhez a lovas fogat. Előfordul, hogy télen, nagy hóesés idején a kocsit szánkóra cseréli a postás.

A levélküldemények és újságok kézbesítése mellett Kulik István talán még sokkal értékesebb feladatot is ellát: kapcsolatot tart a tanyavilágban magányosan élő emberekkel, hozza-viszi a falubeli híreket. Olykor bevásárol, becipeli az udvarról a tüzelőt, segít, ha ellik a tehén, vagy szól az önkormányzatnak, ha nagyobb segítségre szorul valaki. Talán mindezektől is sokkal fontosabb, hogy a magányos, egyáltalán nem mobil tanyasi lakosok szót válthatnak valakivel, ezáltal kicsit bekapcsolódhatnak a falu életébe. Bár az önkormányzat igyekszik odafigyelni a tanyákon élőkre, mégis a postás nyit rájuk legtöbbször ajtót. Ő a tanyavilág mindenese.

Kulik István személyisége, emberi tulajdonságai, magatartása a biztosítéka annak, hogy a lovas postai szolgálat sokkal több, mint kézbesítői szolgáltatás. A tanyasiak lesik, várják, mikor bukkan fel a dűlőúton Kati, a barna nóniusz, mikor érkezik a „hírnök” az ő írott és szóbeli híreivel, információival.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Gátéron működik az ország egyetlen, egyben utolsó lovas postása.

A Magyar Posta 1962. augusztus 1-től vezette be a lovas kézbesítést a tanyás településeken. Mára ezt a szolgáltatást a legtöbb helyen felváltotta az utak szélére kihelyezett postaláda. Az egyetlen település az országban, ahol még a mai napig is működik a lovas postai szolgálat, Gátér község.

Kulik István, a Magyar Posta alkalmazottja 1987 óta tölti be ezt a tisztséget. A Gátérhoz tartozó tanyavilág mára már veszített a méretéből, de még így is 123 fő számára kell megoldania a postai kézbesítést, 78 km-es útvonalat kell járnia. A ló a saját tulajdona, amelyért a posta lótartási átalányt fizet, a kocsit pedig a Magyar Posta készíttette.

A ragadós, agyagos talajon, gödrös dűlőutakon – főleg esős időben – az egyetlen lehetőség a postás számára a tanyák megközelítéséhez a lovas fogat. Előfordul, hogy télen, nagy hóesés idején a kocsit szánkóra cseréli a postás.

A levélküldemények és újságok kézbesítése mellett a lovas postás talán még sokkal értékesebb feladatot is ellát: kapcsolatot tart a tanyavilágban magányosan élő emberekkel, hozza-viszi a falubeli híreket. Olykor bevásárol, becipeli az udvarról a tüzelőt, segít, ha ellik a tehén, vagy szól az önkormányzatnak, ha nagyobb segítségre szorul valaki. Talán mindezektől is sokkal fontosabb, hogy a magányos, egyáltalán nem mobil tanyasi lakosok szót válthatnak valakivel, ezáltal kicsit bekapcsolódhatnak a falu életébe. Bár az önkormányzat igyekszik odafigyelni a tanyákon élőkre, mégis a postás nyit rájuk legtöbbször ajtót. Ő a tanyavilág mindenese.

A lovas postai szolgálat sokkal több, mint kézbesítői szolgáltatás. A tanyasiak lesik, várják, mikor bukkan fel a dűlőúton Kati, a barna nóniusz, mikor érkezik a „hírnök” az ő írott és szóbeli híreivel, információival.

A lovas postás intézményének megtartása Gátér község számára rendkívül fontos. Tanyagondnoki szolgálat híján különösen nagy hasznát vesszük ennek a szolgáltatásnak. A jövőben a térség turisztikai attrakciói között is helyet kaphatna. Megfelelő marketinggel népszerűsíthetné a postai szolgálatot is, sőt a fiatalok számára egyfajta honismereti, hagyományőrző ismeretbővítés része lehetne. Ugyancsak része, pontosabban közreműködője a lovas postás a település esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott gondolatok megvalósításának: a külterületen élők bekapcsolása a község életébe, az információhoz való hozzájutás biztosításának egyik módja a lovas postás létezése, működése.

Mindezen indokok mentén érdemesnek tartjuk a lovas postás intézményét a települési és a megyei értéktár részévé is tenni.

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 • Vasárnapi blikk 2006.január 15. (MOZAIK) p.38.

Két lóerős járgánnyal kézbesít a tanyapostás

 • A POSTÁS 2011.XIII.évfolyam 7.szám

Az utolsó mohikán   p.12-13.

 • Húzza még Kati a postás kordéját / Borzák Tibor

IN: Szabad föld. – 68. évf. 38. sz. ( 2012. szept. 21. ), p. 10.

Kivonat

Vélemény, hozzászólás?