Szöveg

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

gátéri Szabó Sándorné gobelin kézimunkái

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság.

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06-76-426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése. Szabó Sándorné gobelin kézimunkái
  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.15.
  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Szabó Sándorné született Kátai Matild Kunszállásról került Gátér községbe 1952-ben. Már gyermekkorában is szívesen kézimunkázott, akkoriban főleg horgolásokat készített. Később kalocsai mintás hímzésekkel töltötte a szabadidejét.

Kb. 15 évvel ezelőtt kezdett gobelin képek varrásához, unokahúga inspirálására. Jelenleg 14 bekeretezett kép díszíti az otthona falait, de sokat el is ajándékozott, illetve készülőben is van még kettő. Végtelen türelemmel, a kép rajzolatának megfelelő, változatos és rajzhű színárnyalatú cérnakészlettel dolgozik. Ha belemerül a varrásba, sokszor késő éjszakáig sem teszi le a rámát az öléből. Néhány évvel ezelőtt, amikor a látása már romlani kezdett, és éppen a legapróbb lyukméretű képen dolgozott, keresztfia vásárolt neki egy speciális, nyakba rögzíthető nagyítót, hogy az esti világításnál is tudjon dolgozni a művén .

Képei különböző méretűek, különböző témákat ábrázolnak. Van közöttük csendélet, tájkép, arckép.   A varrnivalókat nem tematikusan választja ki, hanem amelyik megtetszik neki, azt megvásárolja, és hamarosan kezdi is a hímzést. Rámára rögzíti a képet, és osztott hímző cérnával dolgozik. Képei öltésméret szerint is különbözőek: van közöttük normál gobelin és tű gobelin lyukméretű hímzett kép is. Ha véletlenül félreölt, azonnal visszabontja, és újra kezdi az öltést. Minden képe végtelen precíz, gondos kézimunkáról bizonykodik.

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Szabó Sándorné gobelin képeinek mindenképpen helyük van a településünk értéktárában. Az esztétikai szépségükön túl tanúbizonyságát adják az emberi kitartásnak, az értelmesen és értékesen eltöltött szabadidőnek. Matildka kitartása, a hímzéssel szembeni alázata példát mutat korunk fiataljainak. Amíg egészsége engedi, vállalja, hogy az érdeklődőknek megtanítja az ő művészetének fortélyait. Ezt a lehetőséget is szeretnénk megragadni, ilyen módon is tovább örökíteni a felnövekvő nemzedéknek egy kihalóban lévő, de rendkívül értékes örökséget.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A mai napig nem jelent meg Szabó Sándorné kézimunkáival kapcsolatban publikáció.

Kivonat