Szöveg

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

szüreti felvonulás és bál

települési értéktárba történő felvételéhez

 

Készítette:

Jánosiné Gyermán Erzsébet

…………………………………………………….

Gátér, 2017. 06.20.

 

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

 

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06-76/426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

 1. A nemzeti érték megnevezése

Szüreti felvonulás és bál

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

Faluház Gátér, Petőfi Sándor u.25.

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

 

Az ősz többek között a szüret ideje. „Talán nincs nemzeti himnusz a világon a magyaron

kívül, mely azért mond köszönetet Istennek, mert borral és bőséggel ellátta az országot.”

 

Községünkben a szüreti rendezvények az 1930-as évekre tekintenek vissza. Bár kis falunk nem szőlőtermő vidék, az emberek mégis nagy jelentőséget tulajdonítottak a nehéz munka utáni vigasságoknak.

A szüret és az aratás mindig is nagyon fontos ünnep volt a falusi ember számára, szerencsére máig megőrizte örömteli jellegét. A szokásokhoz hozzátartozik az evés-ivás, ének, tánc, szüreti felvonulás és bál.

A rendezvény célja, hogy megmozgassa a falu apraját-nagyját, a gyerekeket megismertesse a régi hagyományokkal és felejthetetlen kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A szüreti szokások, a fiatalok szüreti felvonulása közösségi hagyomány. A fiatal táncosok kedve, erősödő közösségi élménye évtizedek óta évenkénti felvonulásokat eredményezett.

A szüreti ünnepség szeptember utolsó szombatján kerül megrendezésre, melyet már legalább egy hónappal „lázas” készülődés előz meg. A terményáldást, borszentelést követően helyi és a környező településekről érkező fogatosok, csikósok, táncosok, csőszpárok, bírópár és egyéb maskarások zeneszó kíséretében vonulnak végig a község utcáin, majd ropják a bálban reggelig. A szőlőskertet a csőszpárok őrzik, s akit elcsípnek, azokra a bírópár szabja ki a „büntetést”.

 

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 

Gátér 1924. május elsején vált önálló településsé. A szüreti vigassághoz kapcsolódó

hagyomány az önállóvá válás után nemsokára elkezdődött, s napjainkban is a legnagyobb

községi rendezvénynek számít. Ezért úgy gondoljuk, örökségül az utókornak, méltó helye van

a települési értéktárban.

 

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

 

III.

MELLÉKLETEK

 

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

Vélemény, hozzászólás?