Szöveg

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06-76/426- 220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

Kiss Illés Vállalkozó munkássága

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet

X ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport

 természeti környezet  turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

6111 Gátér, Kun utca 25.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

1951. február 14-én született Kiskunfélegyházán. Szüleivel tanyán éltek, akik földműveléssel

és állattenyésztéssel foglalkoztak. Az általános iskolás tanulmányai után megszerezte az

általános lakatos szakmunkás bizonyítványt, közben a képzőművészettel foglalkozott 1979-ig.

A képzőművészet sok távolléttel járt, ezért a család ösztönözte, majd rábeszélte – mivel

barkácsolás volt a hobbija – hogy mint vállalkozó, helyben dolgozzon tovább.

A vállalkozást gebinesként kezdte autók javításával. Ahhoz, hogy kisiparosként végezze a

járműgyártásokat és javításokat, le kellett tennie a mestervizsgát. 1981-ben megszerezte, majd

ezután kisiparos lett. Az anyagbeszerzések miatt gyártott magának egy utánfutót, amit a

műszaki vizsgáról haza sem hozott, már meg is vették és megrendeltek belőle 6-ot

Kecskeméten. Így tért át az utánfutógyártásra. Legnagyobb meglepetésére már Angliából

keresték fel utánfutó gyártás céljából. Elkezdte a típus bizonyítványai megszerzését. Közben

Svájcból, Németországból, Hollandiából, Franciaországból és Bulgáriából is felkeresték

speciális utánfutók készítésére. Még nagyobb meglepetésére 1990-ben megkapta az Ipar

Kiváló Mestere címet. Az itt készült utánfutókból 6 db bejárta a Magyarok Útját. Ugyanis a

magyarok bevándorlásának 1100. évfordulóján tudomása szerint lóháton jöttek haza a

Vereckei hágón át Ópusztaszerig. Egy és kéttengelyes utánfutókon szállították a résztvevők és

a lovak ellátásához szükséges kellékeket.

Nemcsak utánfutók készültek; hanem elárusító büfékocsik, hűtőutánfutók, vaskapuk,

kerítések mobilszínpad, úszómedence fedél, lángossütő, kürtöskalács sütő pavilon

berendezéssel, lovaskocsi és még sok minden más.

Nyugdíjasként is dolgozik, bár a megrendelései száma nem annyi, mint régen.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Munkásságának híre már évekkel ezelőtt túljutott Magyarország határain. Az általa készített

termékek viszont nemcsak Kis Illés nevét, hanem Gátér község hírét is öregbítik szerte a

világban. Biztosan nagyon jó érzés lehetett, amikor Európa valamelyik kamionos

parkolójában egy gátéri és egy teljesen idegen kamionvezető néhány szavas beszélgetése

közös pontra talált: Kis Illés, Gátér.

Szakmai tudása mellett Kis Illés emberségből, segítőkészségből is példamutató mindannyiunk

számára. Ennek elismeréseként 2014-ben Gátér Község Önkormányzata a lakosság ajánlása

alapján neki adományozta a „Gátér Községért” kitüntetést.

Büszkék vagyunk rá és büszkén ajánljuk a munkásságát településünk értéktárába.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://kisilles.ceg.co.hu/