Szöveg

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

 

Javaslat

Vincze Sándor vőfély munkásságának

települési értéktárba történő felvételéhez

 

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:                       Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím:      6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám:         06-76426-138

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése:

Vincze Sándor vőfély munkássága

  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

6111 Gátér, Dózsa György u. 72.

  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Vincze Sándor 1946-ban Csongrádon született, Tömörkényen nevelkedett. A vasúthoz ment dolgozni, így került Gátérra 1965-ben, majd itt családot alapított. Vőfélykedése előtt nem volt semmilyen hobbija. Az ihletet a félegyházi Tarjányi Mihálytól kapta ,akivel gátéri fiatalok lakodalmában voltak együtt, Vincze Sanyi csaposként, Misi vőfélyként, és ő beszélte rá, próbálkozzon a vőfélymesterséggel. Ez 1984-ben volt. 1985.november 30-án volt az első lakodalom Gátéron, melyben már önállóan vőfélykedett. Első évben már közel 20 lakodalma volt, később már 37-et is elérte. 2000 körül ez a hagyomány szinte lefutott, alig volt lakodalom. 2005-ben éledt újra. A verseket könyvtári anyagból és régi vőfélykönyvekből tanulta. Berényi Jani bácsi, félegyházi vőfély volt a tanítómestere, aki a gyakorlati részt mutatta meg. Összesen 635 lakodalomban volt vőfély, melyről nyilvántartást vezet dátum, helyszín és a párok neve szerint. Jó érzéssel töltötte el, amikor lakodalom után köszönő leveleket kapott a házaspároktól, melyben megelégedettségüket fejezték ki. Ahány helyszín, annyiféle ember, annyiféle szokás, kérés! Az 500. alkalommal a szegedi TV és a Dél-alföldi krónika riportot készített vele. A gátéri születésű Kiss Zoltánt, aki jelenleg Félegyházán él családjával, Vincze Sándor indította el a vőfély pályán. Ő már az anyagot inkább videóról tanulja, és 2005 óta töretlenül vőfélykedik. Egy-két gondolat Vincze Sándortól, mint vőfélytől: „ hagyománytiszteletből csináltam mindvégig…..ünneplő vendégek között volt az ember….nekünk munka, a vendégeknek szórakozás…..mi vagyunk a vendégekért és nem fordítva….közel 40-50 zenekarral (1-6 fős zenekarokig)volt kapcsolatom, csapatmunka volt, összedolgoztunk….zenekar-vőfély között a csapatmunkát illetően a jó hangulat nyerő, átragad a vendégekre is…. a háttérben mindent a kezünkben kell tartani, például az időt figyelni – mert a pontosság fontos-ugyanis a közösen előírt menetrendet tartani szeretnénk…….az esetlegesen felmerülő problémák orvoslása elengedhetetlen, a felhőtlen boldogság érdekében..”

Kellékei: a kitűző és a 1,2 l-es kulacs, melyből akár 300! vendéget is meg lehet kínálni.

Egészségi okoknál fogva hagyta abba a vőfélykedést. Utolsó lakodalma 2013. augusztus 30-án, Esztergomban volt.

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A vőfélyről már 1395-ben említést tesznek a krónikák, szerepe átalakulóban van, a hagyományokkal keverednek a modern kor sajátosságai. Bátran kijelenthetjük, hogy kisközségünk hagyománytisztelő falu. Ennek bizonyítéka, hogy 21 éves a néptánccsoport, működik népdalkör és citerazenekar, valamint büszkélkedhetünk vőfélyekkel is. Bujáki Ferenc- 1940-es évektől-1973-ig, Kiss Zoltán 2005-től és Vincze Sándor, akinek 28 évig tartó vőfély munkásságát méltónak tartjuk a helyi értéktárba felvenni.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

gater.gportal.hu/portal/gater/upload/394851_1375209295_00142.pdf

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.baon.hu%2Fbacs-kiskun%2Fkozelet%2Fjajj-de-csinos-menyecske-lett-pamparampapampapappa-71176&ei=a_WHVdvWAcPoUsz3jtgH&usg=AFQjCNGl1Vm6coeJswEEJvLhSY0kh5PqYw&cad=rja