Szöveg

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Gátér Ínyes Mestere” verseny

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Jánosiné Gyermán Erzsébet

…………………………………………………….

Gátér, 2017. június 21.

 

     I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

 

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06-76/426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

 1. A nemzeti érték megnevezése

„Gátér Ínyes Mestere” verseny

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Faluház 6111Gátér, Petőfi Sándor u.25.

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
  X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Községünkben a házi sütemények versenye, bemutatója és kóstolója 13 éves hagyományra tekint vissza. A népi hagyományok ápolása jegyében 2012-től a Pünkösdölő Családi Naphoz kapcsolódóan hirdetjük meg háromféle, előre kiválasztott kategóriában. Az utóbbi években már kibővítettük a gyermekek által is elkészíthető süteményekkel is, mint pl, muffin, sütés nélküli sütik.  A mamáról leányra (apáról-fiúra) szállt régies receptekre vagyunk kíváncsiak, mint pl. kőttesek, lepények, sós sütemények, kalácsok, egyszerű édes sütemények. A kiírásra minden évben szép számmal jelentkeznek sütni és a süteményt készíteni szerető lányok- asszonyok, akik vállalják, hogy a saját házuk táján legjellemzőbb édes és sós süteményeket felkutatják, megsütik és elhozzák erre a nemes versenyre. A sütemények mellé kérjük a recepteket is, mert nem titkolt szándékunk, hogy ezekből az összegyűjtött receptekből egy szép, hagyományőrző könyvecskét állítunk össze.

A versenyre hozott süteményeket háromtagú zsűri értékeli. Az értékelésnél fontos szempont, hogy természetes alapanyagokat használjanak, a mesterséges adalékanyagokat (ízfokozók, ételszínezők, aromák) mellőzzék. Minden kategória győztese „Gátér Ínyes Mestere” emléklapban és ajándékban részesül.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Települési Értéktár Bizottság döntése alapján a helyi értékek között helye van a hagyományok

ápolását szem előtt tartó községi rendezvényeknek is. Községünkben több, mint tíz éves hagyománya

van a házi sütemények versenyének. Célunk a nagymamáink által készített hagyományos sütemények

bemutatása, receptjeinek megőrzése utódaink számára. E nemes verseny ezt a célt szolgálja, ezért úgy

gondoljuk, mindenképp méltó helye van a helyi értékek sorában.

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

III.

MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

 

Vélemény, hozzászólás?