Szöveg

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat

Gyovai Norbert munkássága

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátér Települési Értéktár Bizottság

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06/76-426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése

Gyovai Norbert munkássága

  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

6111 Gátér, Dózsa György u.59.

  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Gyovai Norbert 1979-ben született Kiskunfélegyházán. Gyermekkora óta Gátéron él. Már általános iskolás korában kiemelkedett a kézügyessége, megmutatkozott rajzkészsége. Egy művésztanár, Barta Szilveszter segítette a tehetséges gyermeket a rajzolás alapjainak megismerésében. Középiskolás korában tanult még szakgrafikát és színelméletet, egyébként tudását autodidakta módon szerezte meg. A festészet felé unokatestvére munkái irányították, aki amatőr festőként temperával festett lepedőre, ennek hatására próbálta meg Norbert is a festést. Az első néhány képe temperával készült, aztán művészolajra váltott, de vannak szénnel és pasztell ceruzával készített képei is.

Témái között többségében tájkép szerepel, de vannak állatokat, virágcsendéletet, aktot, portrékat ábrázoló alkotásai is. Az utóbbi években kizárólag portrékat és karikatúrákat rajzolt. Témáinak sokszínűségére az a magyarázat, hogy képeinek jó részét egyedi megrendelésre készítette.

Képeit eddig két alkalommal mutatta meg a közönségnek: Gátéron a Faluházban és Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos Szakiskolában volt kiállítása. A közönségtől csupa pozitív visszajelzést kapott. Szakmai véleményt Fekete Zsolt és Rádi András festőművészek fogalmaztak meg Norbert képeiről. Mindketten folytatásra bíztatták a fiatal festőt, rámutatva néhány fejlesztésre váró területre a munkálkodásában.

18 év alatt kb. 150 festményt és 100 rajzott készített.

A rajzolást és a festést hobbinak tekinti az életében, egyéb elfoglaltságai mellett kevés időt tud erre fordítani. Továbbra is saját szórakoztatására, örömére ragadja meg a ceruzát és az ecsetet. Leginkább az motiválja, hogy az ismerőseinek, családtagjainak örömet tud szerezni az elkészült művekkel.

Gyovai Norbert alkotásai közül a portrék és karikatúrák képviselnek egyedi értékeket. Hasonlóval a környéken senki sem foglalkozik, szakemberek véleménye szerint is ez az a terület, amelyet Norbertnek fejleszteni érdemes. Ő maga is szívesebben rajzol ilyeneket, hiszen ezekben tudja megmutatni a saját tehetségét, kifejezni önmagát.

Portréit és karikatúráit szeretnénk a települési értéktár részévé tenni.

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Gátéron kevés olyan személy van, akik kézügyességükkel ennyire kiemelkednének a lakosság köréből. Különösen megbecsülendő ez olyan fiatal esetében, aki szabadidejében –kihasználva a tehetségét – értéket teremt, és azt a falunk javára is fordítja. Portréi és karikatúrái szakmailag is egyediek, értékesek. Megbecsülésünknek szeretnénk hangot adni azzal, hogy Gyovai Norbert portréit és karikatúráit települési értékké nyilvánítjuk, egyben ösztönözni szeretnénk a helybéli fiatalokat, hogy tekintsék példának ezeket az alkotásokat, és tehetségük szerint próbáljanak ők is valamilyen értéket teremteni.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,    honlapok, multimédiás források)

Kivonat